DISCLAIMER

Prin accesarea și utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu următoarele condiții:

Compania

Acest site este proprietatea Start People nv, cu sediul social în Frankrijklei 101, 2000 Antwerpia, cu numărul companiei BE 0456.512.385.

Utilizarea site-ului web

Start People nv nu poate fi tras la răspundere pentru daunele rezultate în urma consultării, utilizării conținutului sau publicațiilor de pe acest site web și nici pentru daunele rezultate din accesarea și utilizarea serviciilor interactive.

Informații de pe site

Informațiile de pe site sunt de natură generală. Informațiile nu sunt adaptate circumstanțelor personale sau specifice și, prin urmare, nu pot fi considerate drept sfaturi personale, profesionale sau juridice pentru utilizator / vizitator.
Start People nv depune eforturi mari pentru a actualiza informațiile puse la dispoziție pe site. Start People nv nu oferă totuși nicio garanție cu privire la corectitudinea, actualitatea, acuratețea, caracterul complet, adecvarea pentru un anumit scop sau validitatea conținutului și a publicațiilor acestui site web.

Proprietate intelectuală

Site-ul web conține texte, imagini, date, baze de date, software, nume comerciale și de domenii, mărci, sigle, care sunt proprietatea Start People nv și / sau a terților.
Prin urmare, este interzisă, fără acordul prealabil scris al Start People nv, diseminarea, modificarea, publicarea, vânzarea sau transferul către terți, integral sau parțial, a informațiilor oferite pe acest site web și prin intermediul acestuia.
De asemenea, este interzisă, fără autorizarea prealabilă a Start People nv, să se stabilească legături de la alte site-uri către acest site web prin intermediul așa-numitelor hyperlinkuri, deeplinking, legături încadrate, inlining sau alte tehnici similare.
Nimic din acest site nu este destinat să vă acorde sau să vă ofere vreun drept de proprietate intelectuală.

Descărcarea

Descărcarea fișierelor de pe acest site web este întotdeauna pe propria răspundere. În ciuda faptului că serverele Start People nv sunt protejate cu software antivirus, Start People nv nu poate fi trasă la răspundere pentru orice daună care ar putea rezulta din descărcarea, instalarea sau stocarea unui virus sau a altor programe malware care nu au fost detectate de software-ul antivirus.

Referințe și linkuri către alte site-uri web

Site-ul web poate conține referințe și/sau linkuri către unul sau mai multe site-uri web ale unor părți terțe, iar aceste site-uri pot conține referințe și/sau linkuri către site-ul web oficial. Referințele și/sau linkurile către alte site-uri web sunt destinate doar pentru a spori ușurința utilizării site-ului web și Start People nv nu este în niciun fel responsabil pentru conținutul acestor altor site-uri web și pentru orice consecință care decurge din vizitarea, consultarea și/sau utilizarea acestor site-uri web. Atunci când terțele includ referințe și/sau link-uri către site-ul web Start People nv, pe site-ul lor, acest lucru nu înseamnă în niciun caz că Start People nv este de acord cu conținutul acestor site-uri web. În plus, Start People nv nu este în niciun fel responsabil pentru referințe și/sau linkuri către site-ul web inclus pe alte site-uri web.

Confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Mai multe informații despre protecția datelor private și prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi găsite la Declarația de confidențialitate.

Responsabilitate

Start People nv nu este în niciun fel răspunzător pentru daune, costuri, consecințe și reclamații (inclusiv posibile acțiuni ale unor terți și eventualele daune, costuri și consecințe ale acestora) care apar direct sau indirect din utilizarea site-ului web și/sau a serviciilor, sau din cauza incapacității (temporare) de a utiliza site-ul web. Dacă și în măsura în care Start People nv este răspunzătoare în vreun fel, răspunderea Start People nv este exclusă în toate cazurile, în ceea ce privește daunele indirecte. Prin daune indirecte se înțelege, printre altele, daune suferite sau care urmează să fie suferite și/sau daune comerciale, reducerea cifrei de afaceri, profit pierdut și pierderea fondului comercial. Orice posibilă răspundere a Start People nv este, de asemenea, limitată la o sumă maximă de 10.000 EUR pe eveniment și maximum 20.000 EUR pe an calendaristic.

Adaptarea acestui Disclaimer

Start People nv are dreptul să adapteze acest disclaimer în orice moment. Orice modificare în acest sens va fi publicată pe acest site web. Cea mai actuală responsabilitate poate fi consultată în orice moment pe site.

Nulitate

Dacă orice prevedere a acestei clauze de declinare a responsabilității ar trebui anulată în totalitate sau parțial sau va fi contrară legii, anularea acestei prevederi nu va afecta în niciun fel celelalte prevederi. Într-un astfel de caz, Start People nv va înlocui dispoziția în cauză cu o dispoziție de același domeniu, care nu ar mai fi susceptibilă de a fi anulată în totalitate sau parțial sau să fie contrară legii, celelalte dispoziții ale acestei clauza de răspundere rămânând pe deplin în vigoare.

Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Conținutul, publicațiile și serviciile oferite de Start People nv prin intermediul acestui site web sunt supuse legislației belgiene.
Instanțele din Anvers - divizia din Anvers - sunt singurele împuternicite să ia cunoștință de orice litigii legate de această declinare de responsabilitate (și interpretarea acesteia).
Veți găsi linkul către această 'Declinare de responsabilitate' și către 'Declarația de confidențialitate' în partea de jos a fiecărei pagini a site-ului web.